Kdy jsme Vám k dispozici?

pondělí  8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 16:00
středa 8:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 15:00

Objednat se můžete osobně nebo telefonicky.
Individuálně lze domluvit termín mimo návštěvní hodiny.

V čem Vám můžeme pomoci?

Pracovníci poradny pomáhají hledat řešení v obtížných životních situacích. Poskytují odbornou radu a lidskou účast v otázkách osobnostních, vztahových, výchovných a sociálně právních

Jak to v poradně probíhá?

První návštěvě říkáme vstupní rozhovor.

Tento rozhovor vede sociální pracovnice nebo poradce. Jeho účelem je zmapování Vaší situace, vymezení problému a stanovení konkrétního cíle spolupráce. 

V závěru rozhovoru si domluvíte termín další konzultace u pracovníka poradny, který Vám na základě své odbornosti může nejlépe pomoci.

Vstupní rozhovor trvá obvykle 45 - 60 minut. 

Co Vám můžeme nabídnout?

Krizovou intervenci, poradenství a psychoterapii. 
Spolupráce může mít formu:
individuální - klient a poradce
párová - pár a poradce
rodinná - rodina a 1-2 poradci
skupinová - 10-12 klientů a 2 poradci

Vhodný způsob práce Vám navrhne sociální pracovnice nebo Váš poradce při vstupním rozhovoru. Záleží také na Vás, kterému způsobu dáte přednost.

Dále je důležité vědět, že:

Služby poradny jsou zdarma a mohou mít anonymní charakter. 
Veškeré údaje o klientech jsou důvěrné.
 

Úvodní strana
Okruhy problematik
Sociální prevence
Spolupracujeme
Kontakt